Klachtenprocedure 

Wanneer je als cursist een klacht hebt, neem je allereerst contact op met de docent waar je je opleiding volgt. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de ISSP-Klachtencommissie.

Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kun je gebruik maken van de beroepsmogelijkheid bij KTNO.

Meer info:

Ethische Gedragscode & Klachtenreglement.