Doel & Accreditatie

CRKBOHet doel van de Internationale School voor Spirituele Psychologie is om kwalitatief onderwijs en beroepsuitoefening op het gebied van meditatie, innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling internationaal te bevorderen.

De verbinding tussen spirituele ontwikkeling en de dagelijkse praktijk staat hierbij centraal. Wat je innerlijk leert, komt tot uitdrukking in je gedrag en dat wat je in je leven vormgeeft.

In Nederland staat de opleiding ingeschreven bij het CRKBO.

De eerste modules van de opleiding zijn in de VS geaccrediteerd als post-doctorale studie voor artsen, psychologen en verpleegkundigen.

Afgestudeerde cursisten die ook het aanvullende professionele traject met goed gevolg hebben afgesloten, kunnen zich als therapeut en/of coach aansluiten bij beroepsvereniging VIV Nederland.

 

Modules voor professionals

Niet al onze studenten willen afstuderen als therapeut of coach. De trainingen bieden ruimte voor bezinning en ontwikkeling, wat op meerdere manieren kan worden geïntegreerd in het dagelijkse leven en werk. Voor degenen die al als therapeut of coach werkzaam zijn, zijn er professionele modules. Meer informatie vind je hier.

Opbouw opleiding en eerste module
ISSP brochure 2016
Professionele Traject + Examenreglement
Gedragscode & Klachtenreglement