issp-denOpleiding Spirituele Psychologie
Meditatie, Mindfulness, Energieleer en Bewustzijn

Naast de cursussen en retraites die we aanbieden, kun je ook kiezen voor een langer ontwikkelingstraject:
de opleiding Spirituele Psychologie.

  • traject voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • opleiding tot therapeut, coach of healer

Deze opleiding richt zich op het verbeteren van het welzijn van de mens, op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, intellectueel en spiritueel niveau.

Deze aspecten zijn met elkaar verweven en worden aangeboden als een geïntegreerd geheel. Er wordt ervaringsgericht gewerkt vanuit een integratief theoretisch kader dat oosterse en westerse denkwijzen omvat.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Soms wens je een ‘time-out’ in je drukke bestaan. Tijd voor jezelf, aandacht voor balans, verdieping en inspiratie.

In de opleidingsblokken neem je regelmatig tijd voor jezelf. Je leert werken met verschillende vormen van meditatie, mindfulness en energie-oefeningen.

Er ontstaat ruimte voor zelfreflectie, innerlijke groei en bewust zijn. Je creëert een rustpunt in je leven en maakt gemakkelijker contact met je kwaliteiten, bezieling en levensrichting. De gevarieerde lesstof maakt een verdiepende ontwikkeling mogelijk in je leven en werk.

Opleiding
Tegelijkertijd is het een opleiding tot integratief therapeut, coach of healer. Je leert gericht te werken met energie, healing en meditatie en krijgt inzicht in processen van innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling.

Als je deze kennis en ervaring professioneel wilt gaan toepassen als therapeut/coach of healer, volg je de aanvullende modules, evenals de benodigde leertherapie, intervisie en supervisie. De keuze voor dit aanvullende professionele traject kun je ook maken gedurende (of na afloop van) de opleiding.

Voor wie
Door de gefaseerde opbouw en de verdiepende, ervaringsgerichte oefeningen en theorie is de opleiding waardevol voor iedereen:

  • van mensen die net beginnen met hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling
  • tot ervaren therapeuten, verpleegkundigen, coaches, docenten, managers of trainers

Lees meer:

Opbouw van opleiding & eerste module
ISSP brochure 2016
Gedragscode & Klachtenreglement