12039686_1147944198553857_8309202614664226310_nAfstuderen als therapeut, coach of healer

Als je wilt kun je de opgedane kennis en werkvormen beroepsmatig gaan toepassen.

Je leert om vanuit een spirituele grondslag therapeutisch te werken met mensen, binnen een lichaamsgericht en integratief kader.

Je leert de natuurlijkheid van het zelfherstellend vermogen als leidraad te gebruiken en leert over de samenhang tussen lichaam, geest en ziel

Als je wilt afstuderen als therapeut/coach of healer, dan volg je naast de 14 hoofdmodules ook het professionele traject met aanvullende trainingen, leertherapie, intervisie en supervisie. De keuze voor dit traject kun je maken gedurende of na afloop van de opleiding. De belangrijkste elementen zijn:

 • Je neemt deel aan leertherapie (10-15 u), intervisie (70-90 u) en supervisie (6-10 u).
 • Je houdt een werkmap bij over je proces (persoonlijke en professionele ontwikkeling) en rond dat af met een kort verslag daarover.
 • Je maakt een eindwerkstuk (8-10 pagina’s) over een thema wat relatie heeft met de opleiding en jouw manier van werken en/of visie daarop.
 • Je hebt het praktijkexamen (sessie met cliënt) met goed gevolg afgerond.
 • Je volgt gedurende (of na) de opleiding de aanvullende modules (zie hieronder)

Meer informatie bij je docent en via onderstaande link:
Professionele Traject + Examenreglement

De aanvullende modules van het professionele traject zijn:

 1. Verlies en rouwverwerking
 2. Lichaamsgerichte benaderingen bij stress en trauma
 3. Communicatie: Omgaan met karakterverschillen, weerstand en overdracht
 4. Energieleer, ziekte en gezondheid
 5. Medische basiskennis en Psychopathologie (externe training)
  Voor het afstuderen bij ISSP zijn – op dit moment – opleidingen die voldoen aan “C” van de PLATO-richtlijnen voldoende voor afstuderen (Psycho Sociale Basis Kennis). Zie PLATO Eindtermen en Achtergrondinformatie. Houdt ook de richtlijnen van beroepsvereniging VIV in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

De inhoud van de eerste vier modules wordt gedurende de opleiding vastgesteld door de docenten van de opleiding. Zij stemmen daarbij af op de eisen die in het reguliere beroepsveld worden gesteld aan het vak therapeut / coach / zorgverlener. Zie Agenda voor actuele data.

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar de docent waarbij je de opleiding volgt. We zetten je dan op de informatielijst.

 

Opbouw opleiding en eerste module

ISSP-brochure-2016

Gedragscode-Klachtenreglement-2017